Sundsvall Wellness Center

Kognitiv beteeendeterapi - KBT i Sundsvall

Boka KBT samtal

Kognitiv beteendeterapi - KBT


Christine Nivung arbetar sedan 2010 med Kognitiv beteendeterapi (KBT), coaching, motiverande samtal (MI) vid exempelvis akuta stressreaktioner, kriser, samlevnadsproblem, ångest, paniksyndrom, nedstämdhet, depression och traumabearbetning. Christine är en efterfrågad föreläsare och handledare och utbildar i kommunikation, inlärningspsykologi, gruppdynamik, livsstils- och beteendeförändring och stressrelaterad ohälsa.
 
Christine är utbildad beteendevetare, utbildad i grundläggande psykoterapi med KBT-inriktning, och diplomerad coach, och familjehandledare via Family Lab med familjeterapeuten och författaren Jesper Juul. Christine har erfarenhet att stödja och vägleda par och familjer vid exempelvis konflikter, skilsmässor och kommunikationsproblem, vid separationer, vårdnadstvister, och familjer med barn/tonåringar/unga vuxna med psykisk ohälsa och funktionshinder.

PRIS EXEMPEL

Bedömningssamtal: 950 - 1500 kr
KBT - samtal 10 gånger: 8000 kr
Enskilda samtal: 850 – 1100 kr
Parsamtal: 950 - 1500 kr
Familjesamtal : 1100 - 1500 kr
Hjälp och rådgivning: 600 kr / tim

Har du frågor eller vill ha hjälp?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi och kan ta det därifrån istället.

Eller kontakta oss på:

Tel.  073-821 49 01
Mail: Nivungkbt@telia.com